Na temelju čl. 9. st.2. toč.8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje

NATJEČAJ za zapošljavanje 5 radnika


 • RADNIK NA KANALIZACIJI, m/ž na određeno vrijeme – 4 izvršitelja/ice

Uvjeti:

 • KV – stručni stupanj
 • Vozačka dozvola za upravljanje vozilima «B» kategorije

 • RADNIK NA VODOVODU, m/ž na određeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • NKV – obrazovni stupanj
 • Vozačka dozvola za upravljanje vozilima «B» kategorije

Uz molbe je potrebno priložiti

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
 • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
 • presliku vozačke dozvole
 • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (dostupna u prilogu objave)
 • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21),  pod jednakim uvjetima iz natječaja,  ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).

Molbe  se primaju u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na poštansku adresu: Ponikve voda d.o.o. , Vršanska 14, 51 500 Krk ili na elektroničku adresu: s naznakom da je riječ o prijavi na natječaj za jedno od navedenih radnih mjesta.

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje molbe.