Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje

Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu „Radnik na odvozu otpada“, koji je objavilo Ponikve eko otok Krk d.o.o. Krk, je zaključen.
Za radno mjesto odabrani su kandidati Valter Španjić i Adriano Zorić.


Ponikve eko otok Krk d.o.o. oglašava:
NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

  • Radnik na odvozu otpada - 4 izvršitelja/ice
  • ugovor se sklapa na određeno vrijeme od 01.06.2023. do 30.09.2023.

Uz molbe je potrebno priložiti:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave)
  • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Osiguran je smještaj i prijevoz na posao, odnosno, naknada za putne troškove. Od kandidata se očekuje spremnost na timski rad.

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21), pod jednakim uvjetima iz natječaja, ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).

Prijave na natječaj primaju se do 01. svibnja 2023. godine na poštansku adresu: Ponikve eko otok Krk, Vršanska 14, 51500 Krk, ili na elektroničku adresu: s napomenom „ZA NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA“.

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje molbi.