gospodarenjeotpadom

Sustav prikupljanja i zbrinjavanja otpada

Gospodarenje otpadom


u lipnju 2005. godine na otoku Krku uveden je ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnoga otpada, popularno nazvan Eko otok Krk

Eko otok Krk predstavlja cjelovit model zbrinjavanja otpada, prvi takav u Hrvatskoj, a omogućava zbrinjavanja svih vrsta otpada

ukupna vrijednost investicije je oko 37 milijuna kuna

u sustav je do sada uloženo 25 milijuna kuna, a u tijeku su građevinski radovi koji će biti gotovi do kraja 2013. godine. Radovi obuhvaćaju proširenje nove plohe odlagališta i sanaciju njegovoga starog dijela za što će se izdvojiti dodatnih 17 milijuna kuna

za funkcioniranje sustava na otoku Krku je raspodijeljeno 8000 spremnika na 1500 mjesta kućni se otpad odvojeno prikuplja u pet spremnika (biootpad, papir, PET, staklo, ostalo)

otok Krk ima i sedam POSAM-a, posebnih sabirnih mjesta (OMIŠALJ, MALINSKA, KRK, PUNAT, BAŠKA, VRBNIK, DOBRINJ). na kojima građani besplatno odlažu glomazni kućni otpad (elektronički otpad, stari namještaj, bijela tehnika, automobilske olupine, automobilske gume) i opasni otpad

U suradnji s tvrtkom Metis d.d., na posebnom sabirnom mjestu u Krku organiziran je otkup metala (bakar, mesing, bronza, aluminij, cink, olovo, željezo, pleh,...)

na posebnim sabirnim mjestima od građana se otkupljuje i ambalaža za koju im se isplaćuje naknada od 0,50 kn po komadu (PET, staklo, aluminij)

na otoku Krku se na godinu prikupi oko 18.000 tona komunalnoga otpada, od čega se oko 11.000 tona prikupi tijekom četiriju ljetnih mjeseci

trenutačno se odvojeno prikuplja oko 40% otpada

u suvremenom reciklažnom dvorištu razvrstani se otpad obrađuje i priprema za recikliranje, dok se nerazvrstani dio otpada prema najsuvremenijim metodama zbrinjava na odlagalištu Treskavac

 

cilj je svake godine povećati udio razvrstanoga otpada za 2-3 posto

 

Veliki značaj daje se promoviranju sustava i edukaciji od čega izdvajamo:
• Slanje info materijala korisnicima uz račune
• Proljetna akcija darivanja komposta korisnicima
• Kumstvo krčkim školama i vrtićima u udruzi „Lijepa naša“, te općenito rad s predškolskom i školskom djecom
• Organiziranje radionica, prezentacija i posjeta reciklažnom dvorištu i odlagalištu Treskavac

 

 Selektivno prikupljeni otpad dovozi se na reciklažno dvorište gdje se dodatno sortira, preša i balira:
- Karton
- Uredski papir
- Novinski papir
- Staklo
- Aluminijske limenke
- Konzerve
- PET ambalaža
- Ostala ambalažna plastika
- Tvrda plastika
- Folije i najlonske vrećice

Dana 31. ožujka 2012. u Radnoj jedinici Komunalije zaposleno je ukupno 103 djelatnika i to:
- na odvozu otpada 57 djelatnika
- na reciklažnom dvorištu i odlagalištu 32 djelatnika
- na posebnim sabirnim mjestima 12 djelatnika

Vozni park radne jedinice sastoji se od:
- 3 osobna vozila i 1 dostavno
- 2 kombi vozila za prijevoz djelatnika
- 1 kombi vozilo za prijevoz ambalaže
- 21 vozilo za sakupljanje otpada
- 3 vozila za skupljanje otpada i pranje kontejnera
- Kompaktor za poravnavanje i sabijanje otpada na odlagalištu
- Traktor i viljuškar u reciklažnom dvorištu za obradu selektivno prikupljenoga otpada

 

EFIKASNOST SUSTAVA, UDIO ODVOJENOG OTPADA 2006 – 2012.
EFIKASNOST SUSTAVA, UDIO ODVOJENOG OTPADA 2006 – 2012.

PRILOZI:

Preuzimanje ambalaže (NOVO)
(PDF datoteka, 29 Kb)
Obrada bio otpada
(PDF datoteka, 593 Kb)
Kemijska analiza bio otpada
(PDF datoteka, 1,36 mb)