Od 01.07.2019. godine sve račune izdane na temelju ugovora, okvirnog sporazuma ili narudžbenice zaprimamo isključivo u elektroničkom obliku sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju u javnoj nabavi (NN 94/18).

Adresa na koju se zaprimaju elektronički računi:
 
racunovodstvo@ponikve.hr