CJENIK VODNIH USLUGA OD 1.7.2024.

1. OBRAČUN OPSKRBE VODOM

OPSKRBA VODOM IZ JAVNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

Isporučitelj komunalne usluge potrošaču ispostavlja račun za uslugu opskrbe vodom koji se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela osnovne cijene. 

Fiksni dio osnovne cijene: 

 

cijena

PDV 13%

ukupno

mjesečno po korisniku

6,37 EUR

0,83 EUR

7,20 EUR

Varijabilni dio osnovne cijene:

 

osnovna cijena

KN(EUR)/m3

PDV

13%

naknada 

za korištenje

voda

EUR/m3

naknada

za zaštitu

voda 1)

EUR/m3

ukupna cijena

EUR/m3

 

domaćinstva

0,55080 EUR

0,07 EUR

0,30 EUR

0,13 EUR

1,05 EUR

gospodarstvo

1,40686 EUR

0,18 EUR

0,30 EUR

0,13 EUR

2,02 EUR

Cijena koju plaćaju socijalno ugroženi građani: 

Socijalno ugroženi građani plaćaju 60% osnovne cijene vodne usluge javne vodoopskrbe za mjesečno isporučenih 2 m3 vode po članu domaćinstva nužne za osnovne potrebe domaćinstva.

 

osnovna cijena

 

PDV

13%

naknada 

za korištenje

voda

EUR/m3

naknada

za zaštitu

voda

EUR/m3

ukupna cijena

EUR/m3

 

fiksni dio osnovne socijalne cijene

3,82 EUR/mjesec

0,50 EUR

-

-

4,32 EUR

varijabilni dio osnovne socijalne cijene

0,33048 EUR/m3

0,04 EUR

0,30 EUR

0,13 EUR

0,80 EUR

Sukladno odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, na području nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga Ponikve voda d.o.o. uz cijenu javne vodopskrbe obračunava se i NAKNADA ZA RAZVOJ u iznosu od 0,26545 EUR/m3 isporučene vode.

OPSKRBA VODOM U PODRUČJA BEZ  JAVNOG VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

Cijena isporuke vode domaćinstvima putem autocisterni iznosi:

 

cijena

13%

PDV

naknada za korištenje voda

naknada za zaštitu voda

ukupno 

EUR/m3

6,39060 EUR

0,83 EUR

0,30 EUR 0,13 EUR

7,65 EUR

Napomena: 
otočna domaćinstva koja nemaju mogućnost priključenja na javni vodoopskrbni sustav plaćaju vodu dostavljenu putem autocisterni po cijeni koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje (Zakon o otocima) .

Cijena isporuke vode gospodarstvenicima putem autocisterni iznosi:

 

cijena

13%

PDV

naknada za korištenje voda

naknada za zaštitu voda

ukupno 

EUR/m3

7,24667 EUR

0,94 EUR

0,30 EUR 0,13 EUR

8,62 EUR

Na cijenu isporuke vode putem autocisterni dodaje se naknada za razvoj.

2. ODVODNJA OTPADNIH VODA (KANALIZACIJA)

ODVODNJA OTPADNIH VODA

Isporučitelj komunalne usluge potrošaču ispostavlja račun za uslugu odvodnje otpadnih voda koji se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela osnovne cijene.

Fiksni dio osnovne cijene: 

 

cijena

13%

PDV

ukupno 

mjesečno po korisniku

3,45 EUR

0,45 EUR

3,90 EUR

Varijabilni dio osnovne cijene: 

 

osnovna cijena EUR/m3

13% PDV

ukupna cijena EUR/m3

domaćinstva

0,34508 EUR

0,04 EUR

0,39 EUR

gospodarstvo

0,82288 EUR

0,11 EUR

0,93 EUR

PRAŽNJENJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE FEKALIJA IZ SEPTIČKIH I SABIRNIH JAMA

 

cijena

13% PDV

ukupno

Vozilo zapremnine 6 M3
EUR / pražnjenje

71,37 EUR

9,28 EUR

80,65 EUR

VOZILO ZAPREMNINE 7 M3
EUR / PRAŽNJENJE
84,56 EUR 10,99 EUR 95,55 EUR
VOZILO ZAPREMNINE 8 M3
EUR / PRAŽNJENJE
87,25 EUR 11,34 EUR

98,59 EUR

U slučaju kada se usluga obavlja na zahtjev korisnika isti dan po pozivu, radnim danom izvan radnog vremena, neradnim danom cijena iz st. 2. ovog članka uvećava se za 30%.

 

CJENIK OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA (OD 1.1.2023.)

KORIŠTENJE POSEBNOG VOZILA ZA ODŠTROPAVANJE KANALIZACIJE

 

vozilo

cijena

25%

PDV

ukupno

EUR / h

Canal jet

51,30 EUR

12,83 EUR

64,13 EUR

EUR / h

Canal master F80K

106,62 EUR

26,66 EUR

133,28 EUR

EUR / h

Canal master F90E

109,74 EUR

27,44 EUR

137,18 EUR

EUR / h

Mitsubishi fuso canter

58,73 EUR

14,68 EUR

74,41 EUR

U slučaju kada se usluga korištenja posebnog vozila obavlja radnim danom izvan radnog vremena i subotom, cijena se uvećava se za 30%, a blagdanom i nedjeljom za 50%.

MONTAŽA/DEMONTAŽA VODOMJERA

 

cijena

25%

PDV

ukupno 

EUR / kom

30,16 EUR

7,54 EUR

37,70 EUR

ZATVARANJE SLUŽBENOG VENTILA ILI PLOMBIRANJE VENTILA

 

cijena

25%

PDV

ukupno 

kom

8,69 EUR

2,17 EUR

10,86 EUR

IZMJENA SMRZNUTOG VODOMJERA

 

cijena

25%

PDV

ukupno 

kom

29,76 EUR

7,44 EUR

37,20 EUR

KONTROLA (BAŽDIRANJE) VODOMJERA

 

cijena

25%

PDV

ukupno 

kom

19,74 EUR

4,94 EUR

24,68 EUR

KORIŠTENJE HIDRANTA

 

cijena

25%

PDV

ukupno

EUR / m3

0,53089 EUR

0,13 EUR

0,66 EUR

 

Napomena:
Temeljem ugovora, a u ime i za račun komunalnog društva Ponikve voda d.o.o. obračun i naplatu za domaćinstva vrši društvo Ponikve usluga d.o.o.  (OIB:92143159456).