TABLICA: Veličina poslovnih udjela Ponikve voda d.o.o.

Red.br.

OSNIVAČ - ČLAN

TEMELJNI ULOG U EURIMA

POSTOTAK

1.

GRAD KRK

12.538.110,00

24,96%

2.

OPĆINA BAŠKA

6.505.390,00

12,95%

3.

OPĆINA DOBRINJ

7.107.900,00

14,15%

4.

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

8.630.100,00

17,18%

5.

OPĆINA OMIŠALJ

7.326.030,00

14,59%

6.

OPĆINA PUNAT

5.229.070,00

10,41%
7. OPĆINA VRBNIK 2.894.040,00 5,76%

 

UKUPNO 50.230.640,00 100%

GRAF: Veličina poslovnih udjela Ponikve voda d.o.o.

Graf vlasničkih udjela u Ponikve voda

 

TABLICA: Veličina poslovnih udjela Ponikve eko otok Krk d.o.o.

RED.BR.

OSNIVAČ - ČLAN

TEMELJNI ULOG U EURIMA

POSTOTAK

1.

GRAD KRK

1.088.060,00

23,36%

2.

OPĆINA BAŠKA

648.860,00

13,93%

3.

OPĆINA DOBRINJ

573.200,00

12,31%

4.

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

829.630,00

17,81%

5.

OPĆINA OMIŠALJ

749.330,00

16,09%

6.

OPĆINA PUNAT

491.670,00

10,55%
7. OPĆINA VRBNIK 277.040,00 5,95%

 

UKUPNO 4.657.790,00 100%

GRAF: Veličina poslovnih udjela Ponikve eko otok Krk d.o.o.

 

Graf vlasničkih udjela u Ponikve eko otok Krk

 

TABLICA: Veličina poslovnih udjela Ponikve usluga d.o.o.

RED.BR.

OSNIVAČ - ČLAN

TEMELJNI ULOG U EURIMA

POSTOTAK

1.

GRAD KRK

97.470,00

16,36%

2.

OPĆINA BAŠKA

58.130,00

9,75%

3.

OPĆINA DOBRINJ

51.330,00

8,61%

4.

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

74.310,00

12,47%

5.

OPĆINA OMIŠALJ

67.100,00

11,26%

6.

OPĆINA PUNAT

44.020,00

7,39%
7. OPĆINA VRBNIK 24.800,00 4,16%
8. PONIKVE VODA d.o.o. 89.400,00 15,00%
9. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. 83.440,00

14,00%

10. SMART ISLAND KRK d.o.o. 5.950,00 1,00%

 

UKUPNO 595.950,00 100%

 

 

GRAF: Veličina poslovnih udjela Ponikve usluga d.o.o.

 

graf - vlasništvo ponikve usluga

 

 

Grb Grada Krka Grb općine Punat
Grb općine Baška Grb općine Malinska-Dubašnica
Grb općine Vrbnik Grb općine Dobrinj
Grb općine Omišalj
Grb općine Omišalj Grb općine Vrbnik Grb općine Dobrinj


GRAD KRK
Trg bana Jelačića 2
www.grad-krk.hr
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
www.punat.hr
OPĆINA BAŠKA
Palada 88
www.baska.hr
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 
Lina Bolmarčića 22
www.malinska.hr
OPĆINA VRBNIK
Placa Vrbničkog statuta 4
www.opcina-vrbnik.hr
OPĆINA DOBRINJ
Dobrinj 103
www.dobrinj.com
OPĆINA OMIŠALJ
Prikešte 11
www.omisalj.hr