Poluukopani spremnici za odvojeno prikupljane otpada na javnim površinama naleze se na slijedećim lokacijama ( Lokacije možete potražiti i na Google mapi )

MJESTO Ulica Opis lokacije GPS
Omišalj Njivičina Centar parking 45.211695, 14.556497
Omišalj Kačini Centar ulaz u stari grad 45.210527, 14.555559
Omišalj Bjanižov ulaz u Bjanižov 45.213216, 14.555958
Njivice Primorska cesta Kamp Njivice 45.165967, 14.545284
Njivice Stražbica Kod dječjeg vrtića Kijac 45.151740, 14.538985
Njivice Ribarska obala Izlaz sa rive 45.163733, 14.540819
Malinska Sv.Vid Miholjice Sv. Vid Miholjice 45.127054, 14.539966
Malinska Dubašljanska Centar/ Markat 45.123853, 14.529764
Malinska Milovčići Reciklažno dvorište MK 45.110815, 14.524133
Malinska Duhljica Vantačići autobusna 45.115304, 14.503413
Malinska Porat Porat 45.122165, 14.492071
Grad Krk Bajčići Bajčići 45.078776, 14.498486
Grad Krk Milohnići groblje Milohnić 45.077730, 14.460283
Grad Krk Linardići Linardići društveni dom 45.073662, 14.465797
Grad Krk Lokvić Pinezići kod igrališta 45.046346, 14.483184
Grad Krk Valbiska Valbiska trajektno pristanište 45.028422, 14.498021
Grad Krk Vrh Groblje Vrh 45.056870, 14.528367
Grad Krk Vršanska Reciklažno dvorište Krk 45.034024, 14.562938
Grad Krk Slavka Nikolića Kružni tok centar grada 45.023789, 14.568924
Grad Krk Šetalište Sv. Bernandina Centar ispod općine 45.025180, 14.571929
Grad Krk Stjepana Radića Groblje Krk 45.027853, 14.572039
Grad Krk Krčkih iseljenika Portopižana 45.027588, 14.577006
Grad Krk Stjepana Radića Kod samsostana 45.029188, 14.574641
Grad Krk Narodnog preporoda Vidikovac 45.031039, 14.574088
Grad Krk Murajska cesta Kornić 45.049119, 14.609656
Punat Županijska cesta kod ulice Vela Draga zaobilaznica 45.020647, 14.635648
Punat Obala centar 45.023590, 14.628181
Punat Galija Stara jezgra 45.021173, 14.632077
Baška   Draga Baščanska 44.994592, 14.716147
Baška   Jurandvor 44.978242, 14.734066
Baška   Batomalj 44.974701, 14.735006
Baška Put Zablaće Reciklažno dvorište Baška 44.971058, 14.744455
Baška   Zarok 44.963267, 14.746203
Baška   Stara jezgra Baška 44.970389, 14.755047
Vrbnik Supec centar 45.075205, 14.674534
Dobrinj Nova cesta Šilo 45.142189, 14.657701