Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 1. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Svaka zainteresirana osoba može izvršiti uvid u registar ugovora, planove nabave i izvješća na Oglasniku javne nabave na poveznici: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/