Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o. (u daljnjem tekstu Ponikve) nastoje svoje mrežne stranice (www.ponikve.hr) učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL EU, L 327, 2. 12. 2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Ponikve koje se nalazi na adresi http://www.ponikve.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište www.ponikve.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz razloga:

 • Neke slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava ili nije još ažuriran zbog obujma sadržaja 
 • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip
 • Sadržaj pojedinih poveznica nije jasno opisan
 • Pojedine datoteke nisu dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana
 • Korisnicima nije omogućena jednostavna promjena veličine teksta, ni kontrasta koji na pojedinim dijelovima sadržaja nije optimalno podešen
 • Pojedina područja stranica (tekstualna ili ikone) nisu dovoljno velika i udaljena za nesmetano korištenje osobama s motoričkim poteškoćama
 • Na stranici ne postoji mogućnost ispravljanja grešaka pri unosu teksta, niti su određene prečice na tipkovnici i navigacija na način da se svakom elementu programa može pristupiti tipkovnicom
 • Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom
 • Fokus tj. položaj pokazivača na ekranu nije vidljiv i čitljiv čitaču ekrana niti je osigurano optimalno korištenje čitača zaslona za desktop i mobilne platforme s obzirom na to da nisu korišteni za to potrebni specifični strukturalni elementi iz HTML5 standarda

Podizanje razine pristupačnosti

Ponikve poduzimaju aktivnosti kojima će nastojati postići usklađenost sa Zakonom.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 26. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene.
Izjava je zadnji put preispitana 26. listopada 2020. Ponikve će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ponikve.
Sve upite vezane uz pristupačnost internetske stranice www.ponikve.hr korisnici mogu uputiti:

 • elektroničkom poštom:
 • telefonom: +385 51 654 666
 • poštom: Ponikve, Vršanska 14, 51500 Krk, Hrvatska

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: ili na .