CJENIK OSTALIH KOMUNALNIH USLUGA 
(OD 01.01.2017. DO 31.3.2018.)

 

* Novi cjenik u primjeni od 1.4.2018. pogledajte na OVOME LINKU

 

1. GOSPODARENJE OTPADOM

Za izračun koeficijenta opterećenja otpadom isporučitelj komunalne usluge koristi podatke:

 • jedinica lokalne samouprave za obračun komunalne naknade
 • akata na temelju kojih se može graditi (rješenje o uvjetima građenja, građevna dozvola ili potvrda glavnog projekta)
 • iz drugih vjerodostojnih dokumenata kojima se može dokazati izmjera korisnog prostora

GOSPODARENJE OTPADOM ZA KUĆANSTVA 

Obračun komunalne usluge gospodarenja otpadom za kućanstva vrši se mjesečno prema ukupnom pripadajućem volumenu posude izraženom u litrama (l) i važećoj jediničnoj cijeni u odgovarajućoj  kategoriji standarda.

Kategorije komunalnog standarda:

 • I kategorija: Krk, Omišalj, Njivice, Kijac, Baška, Punat, Vrbnik, Malinska, Bogovići, Porat, Vantačić, Šilo, Klimno, Soline, Čižići
 • II kategorija: Sva ostala naselja 

Cijena 1l ukupno pripadajućeg volumena: 

kategorije

kn/l

13%

PDV

ukupno kn/l

I

0,294

0,038

0,332

II

0,273

0,035

0,308

GOSPODARENJE OTPADOM ZA GOSPODARSTVO 

Obračun komunalne usluge gospodarenja otpadom za gospodarstvo vrši se mjesečno prema ukupnom pripadajućem volumenu posude izraženom u litrama (l) i važećoj jediničnoj cijeni litre (l) prema kategoriji naselja i namjeni gospodarskog objekta.

Napomena: 
korisnicima komunalne usluge odvoza i deponiranja otpada kojima se usluga vrši povremeno tijekom godine, obračun usluge vrši se za razdoblje od 6 mjeseci i to travanj – rujan. Korisnici usluge dužni su isporučitelju usluge dostavit dokaz o sezonskom radu u objektu (uvjerenje ili potvrda nadležnog tijela).

Kategorije poslovnih objekata prema naselju:

 • I kategorija: Krk, Omišalj, Njivice, Baška, Punat, Vrbnik, Malinska, Bogovići, Porat, Vantačić, Šilo, Klimno, Soline, Čižići
 • II kategorija: sva ostala naselja

Iznimno, za trgovine prehranom na malo u naseljima Bogovići, Porat, Vantačić, Šilo, Klimno, Soline i Čižići računi za komunalnu uslugu gospodarenja otpadom ispostavljaju se po cijeni utvrđenoj za trgovine prehrane na malo u II kategoriji.

Kategorije poslovnih objekata prema namjeni objekta:

 • I kategorija: 
  trgovine prehranom na malo, ugostiteljski objekti za pružanje usluga prehranom (restorani, gostionice, krčme, pivnice, slastičarnice i sl.).
  Restorani, pivnice, gostionice, krčme (koji pružaju uslugu prehrane) kojima se usluga pruža tijekom cijele godine obračun komunalne usluge umanjuje se za 20%:
 • II kategorija: 
  ostale trgovine na malo i veliko, ostali ugostiteljski objekti, proizvodno-industrijski objekti, proizvodne obrtničke radnje.
 • III kategorija: 
  ostale obrtničke uslužne radnje (kao što su servisi, suveniri, saloni, kem. čistionice, fotokopirnice, zlatari-filigrani i sl.), uredski prostori (državne i lokalne uprave, banke, osigur.organizacije, sudovi, odvjetnički uredi, agencije, prometni uredi, pošte, javna dr. poduzeća, fondovi, društvene organizacije i udruženja građana, odlagališta čamaca - zimovališta i sl.).     
 • IV kategorija:   
  Fizičke i pravne osobe koje svojom djelatnošću većinom proizvode tehnološki otpad, a manjim dijelom komunalni (npr. vulkanizeri, strojobravari, kamenoresci, autolimari, automehaničari, kovinotokari i sl.) uz dostavu računa o uplati troškova zbrinjavanja tehnološkog otpada odnosno ugovora s ovlaštenom organizacijom.
 • V kategorija: 
  objekti za predškolski i školski odgoj i obrazovanje (vrtići, škole), objekti kulture (muzeji, galerije i sl.), zdravstvene ustanove i organizacije (domovi zdravlja, ambulante i sl.).

Cijena 1l ukupno pripadajućeg volumena: 

kategorija prema namjeni objekta I kategorija prema naselju II kategorija prema naselju
  kn/l PDV 13% ukupno kn/l PDV 13% ukupno

I (sezonski)

6,889

0,896

7,785

5,515

0,717

6,232

I (stalni)

5,515

0,717

6,232

4,415

0,574

5,989

II

4,589

0,597

5,186

3,673

0,477

4,150

III

3,488

0,453

3,941

2,790

0,363

3,153

IV

1,112

0,145

1,257

0,883

0,115

0,998

V

0,425

0,055

0,480

0,349

0,045

0,394

GOSPODARENJE OTPADOM ZA HOTELE, AUTOKAMPOVE I ODMARALIŠTA 

Obračun komunalne usluge gospodarenja otpadom za hotele, autokampove i odmarališta vrši se prema ukupnom pripadajućem volumenu posude izraženom u litrama (l) godišnje i važećoj jediničnoj cijeni litre (l) te utvrđenoj kategoriji.
Ukupni pripadajući volumen posude (godišnje) čini kapacitet poslovnog objekta i godišnja količina otpada u litrama po smještajnoj jedinici (broj ležajeva * 500 l godišnje).

Cijena 1l ukupno pripadajućeg volumena prema namjeni objekta i kategoriji:

vrsta poslovnog objekta

cijena

kn/l

13%

PDV

ukupno 

kn/l

autokamp I kat.

0,305

0,040

0,345

autokamp II kat.

0,229

0,030

0,259

autokamp III kat.

0,164

0,021

0,185

kamp u domaćinstvu

0,109

0,014

0,123

hoteli / depadansi i sl.

0,338

0,044

0,382

odmarališta i sl.

0,262

0,034

0,296

 • Autokampovi I kategorije: Ježevac-Krk, FKK Politin-Krk, FKK Bunculuka-Baška, Zablaće-Baška, Autokamp Njivice, Pila-Punat, FKK Konobe-Punat
 • Autokampovi II kategorije: Bor-Krk, Glavotok, Pušća-Omišalj, Škrila- St. Baška, Maslinik-Punat, Autokamp Šilo, Autokamp Klimno
 • Autokampovi III kategorije: svi ostali kampovi do 100 ležajeva koji nisu na moru

Autokampovima, koji nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe, obračun komunalne usluge odvoza i zbrinjavanja otpada umanjuje se za 15%.

Isporučitelj komunalne usluge račun ispostavlja u travnju, svibnu,lipnju i rujnu u iznosu od 10% ukupne godišnje obveze, a u srpnju i kolovozu u iznosu od 30% ukupne godišnje obveze.

GOSPODARENJE OTPADOM IZ MARINA

Obračun komunalne usluge gospodarenja otpadom za marine (suhe i mokre) vrši se prema ukupnom pripadajućem volumenu posude izraženom u litrama (l) godišnje i važećoj jediničnoj cijeni litre (l).
Ukupni pripadajući volumen posude godišnje čini registrirani broj vezova i godišnja količina otpada u litrama po vezu (broj vezova * 400 l godišnje).

 

cijena

kn/l 

13%

PDV

ukupno kn/l 

Mokri vezovi

0,600

0,078

0,678

Suhi vezovi 0,305 0,040 0,345

Isporučitelj komunalne usluge korisnicima komunalne usluge ispostavlja mjesečno račune tijekom cijele godine razmjerno utvrđenoj godišnjoj obvezi.

OBRAČUN GOSPODARENJA OTPADOM PREMA POSEBNOJ NARUDŽBI 
(ODVEZEN I DEPONIRAN OTPAD)

 

cijena

13%

PDV

ukupno 

kn / m3

177,02

23,013

200,033

ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA IZ PRESS KONTEJNERA

 

cijena

13%

PDV

ukupno 

kn / m3

301,60

39,208

340,808

KORIŠTENJE DEPONIJE (DEPONIRAN OTPAD BEZ USLUGE ODVOZA)    

 

cijena

25%

PDV

ukupno 

kn / m3

88,51

22,13

110,64

ZBRINJAVANJE FEKALIJA ZA OVLAŠTENE KONCESIONARE

 

cijena

25%

PDV

ukupno 

kn / t

27,25

6,81

34,06

 

Napomena:
Temeljem ugovora, a u ime i za račun komunalnog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. obračun i naplatu za domaćinstva vrši društvo Ponikve usluga d.o.o.  (OIB:92143159456).