TABLICA: Veličina poslovnih udjela Ponikve voda d.o.o.

Red.br.

OSNIVAČ - ČLAN

TEMELJNI ULOG U KUNAMA

POSTOTAK

1.

GRAD KRK

94.468.400

24,96%

2.

OPĆINA BAŠKA

49.014.900

12,95%

3.

OPĆINA DOBRINJ

53.554.500

14,15%

4.

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

65.023.500

17,18%

5.

OPĆINA OMIŠALJ

55.198.000

14,59%

6.

OPĆINA PUNAT

39.398.500

10,41%
7. OPĆINA VRBNIK 21.805.200 5,76%

 

UKUPNO 378.463.000 100%

GRAF: Veličina poslovnih udjela Ponikve voda d.o.o.

Graf vlasničkih udjela u Ponikve voda

 

TABLICA: Veličina poslovnih udjela Ponikve eko otok Krk d.o.o.

RED.BR.

OSNIVAČ - ČLAN

TEMELJNI ULOG U KUNAMA

POSTOTAK

1.

GRAD KRK

8.198.000

23,36%

2.

OPĆINA BAŠKA

4.888.900

13,93%

3.

OPĆINA DOBRINJ

4.318.800

12,31%

4.

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

6.250.900

17,81%

5.

OPĆINA OMIŠALJ

5.645.900

16,09%

6.

OPĆINA PUNAT

3.704.500

10,55%
7. OPĆINA VRBNIK 2.087.400 5,95%

 

UKUPNO 35.094.400 100%

GRAF: Veličina poslovnih udjela Ponikve eko otok Krk d.o.o.

 

Graf vlasničkih udjela u Ponikve eko otok Krk

 

TABLICA: Veličina poslovnih udjela Ponikve usluga d.o.o.

RED.BR.

OSNIVAČ - ČLAN

TEMELJNI ULOG U KUNAMA

POSTOTAK

1.

GRAD KRK

734.400

16,36%

2.

OPĆINA BAŠKA

438.000

9,75%

3.

OPĆINA DOBRINJ

386.800

8,61%

4.

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

559.900

12,47%

5.

OPĆINA OMIŠALJ

505.600

11,26%

6.

OPĆINA PUNAT

331.700

7,39%
7. OPĆINA VRBNIK 186.900 4,16%
8. PONIKVE VODA d.o.o. 673.600 15,00%
9. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. 628.700

14,00%

10. SMART ISLAND KRK d.o.o. 44.900 1,00%

 

UKUPNO 4.490.500 100%

 

 

GRAF: Veličina poslovnih udjela Ponikve usluga d.o.o.

 

graf - vlasništvo ponikve usluga

 

 

Grb Grada Krka Grb općine Punat
Grb općine Baška Grb općine Malinska-Dubašnica
Grb općine Vrbnik Grb općine Dobrinj
Grb općine Omišalj
Grb općine Omišalj Grb općine Vrbnik Grb općine Dobrinj


GRAD KRK
Trg bana Jelačića 2
www.grad-krk.hr
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
www.punat.hr
OPĆINA BAŠKA
Palada 88
www.baska.hr
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 
Lina Bolmarčića 22
www.malinska.hr
OPĆINA VRBNIK
Placa Vrbničkog statuta 4
www.opcina-vrbnik.hr
OPĆINA DOBRINJ
Dobrinj 103
www.dobrinj.com
OPĆINA OMIŠALJ
Prikešte 11
www.omisalj.hr