TABLICA: Veličina poslovnih udjela Ponikve voda d.o.o.

Red.br.

OSNIVAČ - ČLAN

TEMELJNI ULOG U KUNAMA

POSTOTAK

1.

GRAD KRK

75.311.100

23,36%

2.

OPĆINA BAŠKA

44.912.600

13,93%

3.

OPĆINA DOBRINJ

39.674.600

12,31%

4.

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

57.424.000

17,81%

5.

OPĆINA OMIŠALJ

51.865.900

16,09%

6.

OPĆINA PUNAT

34.031.200

10,55%
7. OPĆINA VRBNIK 19.175.800 5,95%

 

UKUPNO 322.395.200 100%

TABLICA: Veličina poslovnih udjela Ponikve eko otok Krk d.o.o.

RED.BR.

OSNIVAČ - ČLAN

TEMELJNI ULOG U KUNAMA

POSTOTAK

1.

GRAD KRK

9.556.100

23,36%

2.

OPĆINA BAŠKA

5.698.900

13,93%

3.

OPĆINA DOBRINJ

5.034.300

12,31%

4.

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

7.286.500

17,81%

5.

OPĆINA OMIŠALJ

6.581.200

16,09%

6.

OPĆINA PUNAT

4.318.200

10,55%
7. OPĆINA VRBNIK 2.433.200 5,95%

 

UKUPNO 40.908.400 100%

Graf: Veličina poslovnih udjela Ponikve voda d.o.o. i Ponikve eko otok Krk d.o.o.

 

Graf: Veličina poslovnih udjela Ponikve voda d.o.o. i Ponikve eko otok Krk d.o.o.

 

TABLICA: Veličina poslovnih udjela Ponikve usluga d.o.o.

RED.BR.

OSNIVAČ - ČLAN

TEMELJNI ULOG U KUNAMA

POSTOTAK

1.

GRAD KRK

734.400

16,36%

2.

OPĆINA BAŠKA

438.000

9,75%

3.

OPĆINA DOBRINJ

386.800

8,61%

4.

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

559.900

12,47%

5.

OPĆINA OMIŠALJ

505.600

11,26%

6.

OPĆINA PUNAT

331.700

7,39%
7. OPĆINA VRBNIK 186.900 4,16%
8. PONIKVE VODA d.o.o. 673.600 15,00%
9. PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. 673.600 15,00%

 

UKUPNO 4.490.500 100%

Graf: Veličina poslovnih udjela Ponikve usluga d.o.o.

 

Graf: Veličina poslovnih udjela Ponikve usluga d.o.o.

 

 

Grb Grada Krka Grb općine Punat
Grb općine Baška Grb općine Malinska-Dubašnica
Grb općine Vrbnik Grb općine Dobrinj
Grb općine Omišalj
Grb općine Omišalj Grb općine Vrbnik Grb općine Dobrinj


GRAD KRK
Trg bana Jelačića 2
www.grad-krk.hr
OPĆINA PUNAT
Novi put 2
www.punat.hr
OPĆINA BAŠKA
Palada 88
www.baska.hr
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 
Lina Bolmarčića 22
www.malinska.hr
OPĆINA VRBNIK
Placa Vrbničkog statuta 4
www.opcina-vrbnik.hr
OPĆINA DOBRINJ
Dobrinj 103
www.dobrinj.com
OPĆINA OMIŠALJ
Prikešte 11
www.omisalj.hr