Ponikve Krk
Ponikve voda d.o.o. | Ponikve eko otok Krk d.o.o. | Ponikve usluga d.o.o. | Smart Island Krk d.o.o.
Vršanska cesta 14
51500 Krk

Uprava: ponedjeljak – petak (07:00 – 15:00)
Dežurna služba – dispečerski centar: svakodnevno (00:00 – 24:00)
Referent za priključke: ponedjeljak – petak (07:00 – 11:00)