Graf: Godišnje količine oborina mjereno na izvorištu Ponikve l/m2

Višegodišnja prosječna količina oborina 1964. – 2018. iznosi 1240,19 l/m2 godišnje.