Graf: Godišnje količine oborina mjereno na izvorištu Ponikve l/m2

Višegodišnja prosječna količina oborina 1964. – 2016. iznosi 1240 l/m2 godišnje.