Koliko često se očitava stanje na vodomjeru? 

Stanje na vodomjeru očitava se jednom mjesečno, s iznimkom dva zimska mjeseca (obično siječanj i studeni) kada očitači koriste godišnji odmor.

Što učiniti ukoliko postoji sumnja u neispravnost vodomjera?

Ukoliko postoji takva sumnja, korisnik ima pravo zatražiti izvanredno ispitivanje vodomjera. Zahtjev se podnosi na šalteru reklamacija ili na adresu Ponikve voda d.o.o, a kontrola se obavlja u pravilu četvrtkom. Ukoliko se na ispitivanju vodomjer pokaže ispravan, trošak ispitivanja snosi korisnik, a u suprotnome trošak snosi Ponikve voda.

Kako zaštititi vodomjer od smrzavanja?

Dolaskom zimskih dana povjavljuje se i opasnost od smrzavanja vodovodnih instalacija, te ih je potrebno zaštititi. Zidovi i poklopac vodomjernog okna mogu se zaštititi postavljanjem izolacijskog materijala, poput stiropora, stirodura, ili  se vreća napunjena usitnjenim izolacijskim materijalom može postaviti u vodomjerno okno. Takav način osigurava kvalitetnu zaštitu od smrzavanja i omogućuje nesmetano očitanja vodomjera. Nije preporučljivo zamatati vodomjere krpama, kamenom vunom ili sličnim materijalima koji upijaju vodu jer mogu samo pogoršati situaciju.  Osim vodomjernog okna, potrebno je zaštititi  vanjske špine, cijevi koje su izvan objekata, i u negrijanim objektima, kao što su garaže i konobe. Ukoliko je moguće, najbolje je preko zime ispustiti vodu iz takvih, hladnoći izloženih instalacija."

Je li moguće privremeno odjaviti priključak za objekt koji se ne koristi?

Privremena ili trajna odjava priključka nije moguća sukladno čl. 212. Zakona o vodama (Vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu, odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine sukladno odluci o priključenju, a najkasnije u roku od 1 godine od dana obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.).

Naknada za korištenje i zaštitu voda - čiji je to prihod?

Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda predstavljaju prihod Hrvatskih voda, a Ponikve voda ih u njihovo ime i za njihov račun obračunavaju, naplaćuju i prosljeđuju Hrvatskim vodama, sve prema Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva, Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za korištenje voda odnosno Pravilniku o obračunu i plaćanju naknade za zaštitu voda. Visina naknada za korištenje voda definirana je Odlukom o visini naknade za korištenje voda, a visina naknade za zaštitu voda definirana je Odlukom o visini naknade za zaštitu voda.

Naknada za razvoj – čiji je to prihod?

Prema važećem Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva "naknada za razvoj" prihod je isporučitelja vodne usluge. Donosi je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (ili regionalne samouprave). Koristi se za gradnju, odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina.