Zbog unapređenja sustava i usklađenja sa ISO standardima sve prijave kvarova javne rasvjete zaprimat ćemo preko dispečarskog centra kako bi sve prijave bile pravovremeno zaprimljene i evidentirane.
 
Molim da sve prijave kvarova javne rasvjete prijavljujete na:

  • telefon +385(0)51 654-600 (dežrna služba-dispečarski centar)  
  • e-mail: info @ ponikve.hr

Kod svake prijave molim da navedete:

  1. Ime i prezime prijavitelja
  2. Kontakt telefon prijavitelja
  3. Lokaciju kvara (najbližu adresu u blizini svjetiljke ili šifru stupa ako postoji)

Gore navedeni podaci su nam potrebni kako bi  djelatnici na terenu mogli locirati kvar ili kontaktirati prijavitelja ukoliko  nisu sigurni o kojoj se točno lokaciji radi.

Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.