Natječaj za zapošljavanje - čistač/ica

Petak, 20. studeni, 2020. (13:14)

OBAVIJEST (1.12.2020.)

Natječaj za radno mjesto ČISTAČ/ICA, objavljen 20.11.2020. na mrežnoj stranici društva produžuje se do 15.prosinca 2020. godine
Osim na poštansku adresu Ponikve usluga d.o.o. , Vršanska 14, 51 500 Krk, molbe se mogu poslati i na e-mail adresu:  


Na temelju čl. 9.st.2.toč.8. Društvenog ugovora Ponikve usluga d.o.o. direktor društva objavljuje
N A T J E Č A J za zapošljavanje 1 radnika

ČISTAČ/ICA, m/ž  na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme 4 SATA
– 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • NKV – niža sprema
  • Probni rad – 3 mjeseca

Pogledaj cijelu objavu...

Prezentacija projekta izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na otoku Krku

Međunarodni konzorcij gradit će krčke pročišćivače otpadnih voda

Ponedjeljak, 30. studeni, 2020. (14:59)

Megaprojekt kanalizacije u završnoj fazi

Za projektiranje i izgradnju/nadogradnju šest bioloških pročišćivača, na međunarodnome natječaju posao je dobila zajednica ponuditelja – tvrtke Odis filtering iz Izraela,  Art graditeljstvo iz Hrvatske i Neoplast Industry iz Srbije. Posao je vrijedan 229,5 milijuna kuna, a trebao bi biti gotov za 40 mjeseci.  

Jedan od najvećih infrastrukturnih projekata ikada pokrenutih na otoku Krku - Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ušao je u svoju drugu, završnu fazu. Početkom studenog u vijećnici Grada Krka javnosti su predstavljene tvrtke Odis filtering iz Izraela, Art graditeljstvo iz Hrvatske i Neoplast Industry iz Srbije, kojima je na međunarodnom natječaju dodijeljen posao izgradnje preostale krupne infrastrukture – šest pročišćivača otpadnih voda. Preciznije, četiri postojeća pročišćivača (u Omišlju, Malinskoj, Krku i Puntu) će se nadograditi, a u Puntu i rekonstruirati, a dva pročišćivača (na lokalitetima Baška i Klimno-Šilo) izgradit će se u cijelosti. Nakon predviđenih zahvata, svi će pročišćivači biti biološki, što će omogućiti zbrinjavanje otpadnih voda prema najvišim europskim i svjetskim komunalnim standardima. Taj zahtjevan posao, vrijedan 229,5 milijuna kuna s PDV-om, trebao bi biti realiziran za 40 mjeseci.

Pogledaj cijelu objavu...

Ponikve voda d.o.o. logotip

Ponikve voda d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja

Ponikve eko otok Krk d.o.o. - logotip

Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Prikupljanje i zbrinjavanje otpada
Energetika

Ponikve usluga d.o.o. - logotip

Ponikve usluga d.o.o. 


PRISUSTVO JAVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPŠTINA
PONIKVE VODA d.o.o., PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., PONIKVE USLUGA d.o.o.

Zainteresirana javnost ima pravo prisustvovati sjednicama skupštine, uz prethodni pisani zahtjev najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice, ali ne prije javne objave datuma održavanja sjednice na internetskim stranicama društva.
Pisani zahtjev za prisustvovanje sa podacima o podnositelju se dostavlja službeniku za informiranje elektroničkom poštom ili na drugi dokaziv način.
Sjednici može prisustvovati najviše 5 (petero) osoba.
Ako je broj osoba koje su podnijele zahtjev za prisustvovanje na sjednici veći od broja osoba iz prethodnog stavka,  predsjednik skupštine utvrđuje koje su osobe ostvarile to  pravo prema redosljedu zaprimanja zahtjeva.