Radovi u Krku - ulica Ivana Meštrovića

Radovi u Gradu Krku

Srijeda, 29. ožujak, 2023. (9:58)

Započeli su radovi na izgradnji fekalnog kolektora i DTK mreže u ulici Ivana Meštrovića u Gradu Krku.
Izvođač je Kograd d.o.o., Krk, a rok za izvršenje radova je 3 mjeseca.

Pogledaj cijelu objavu...

Njemački veleoposlanik na Treskavcu

Posjet njemačkog veleposlanika

Ponedjeljak, 27. ožujak, 2023. (9:14)

U srijedu, 15. ožujka 2023., Komunalno društvo Ponikve eko otok Krk d.o.o posjetio je dr. Christian Hellbach, veleposlanik Republike Njemačke u Hrvatskoj.
Visokog smo gosta upoznali s djelatnostima našeg komunalnog društva, s naglaskom na gospodarenje otpadom u kojem smo prepoznati po odličnim rezultatima. Tako smo naš sustav gospodarenja otpadom prikazali na licu mjesta, obilaskom sortirnice i kompostane na reciklažnom dvorištu Treskavac.

Pogledaj cijelu objavu...

Ponikve voda d.o.o. logotip

Ponikve voda d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja

Ponikve eko otok Krk d.o.o. - logotip

Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Prikupljanje i zbrinjavanje otpada
Energetika

Ponikve usluga d.o.o. - logotip

Ponikve usluga d.o.o. 


PRISUSTVO JAVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPŠTINA
PONIKVE VODA d.o.o., PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., PONIKVE USLUGA d.o.o.

Zainteresirana javnost ima pravo prisustvovati sjednicama skupštine, uz prethodni pisani zahtjev najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice, ali ne prije javne objave datuma održavanja sjednice na internetskim stranicama društva.
Pisani zahtjev za prisustvovanje sa podacima o podnositelju se dostavlja službeniku za informiranje elektroničkom poštom ili na drugi dokaziv način.
Sjednici može prisustvovati najviše 5 (petero) osoba.
Ako je broj osoba koje su podnijele zahtjev za prisustvovanje na sjednici veći od broja osoba iz prethodnog stavka,  predsjednik skupštine utvrđuje koje su osobe ostvarile to  pravo prema redosljedu zaprimanja zahtjeva.