Natječaj za zapošljavanje administratora

Četvrtak, 23. srpanj, 2020. (9:07)

Na temelju čl. 9.st.2.toč.8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje

NATJEČAJ
za zapošljavanje 1 radnika

ADMINISTRATOR, m/ž  na određeno vrijeme od godinu dana (probni rok 3 mjeseca) – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • SSS – srednja stručna sprema ekonomskog ili društvenog smjera 
  • poznavanje rada na računalu
  • vozačka dozvola za upravljanje vozilima «B» kategorije

Uz molbe  je potrebno priložiti

Pogledaj cijelu objavu...

Ukopani kontejneri Baška

Ukopani kontejneri u općini Baška

Petak, 3. srpanj, 2020. (13:42)

Obavještavamo sve naše korisnike u korisnike sa područja Općine Baška da će od subote, 04.07.2020. biti omogućeno korištenje novih, ukopanih kontejnera.

Lokacije su:

  • Naselje Baška, Uskočka ulica
  • Naselje Baška, naselje Zarok – kod mosta
  • Naselje Batomalj, kod mosta
  • Naselje Jurandvor, kod autobusne stanice
  • Naselje Draga Bašćanska, kod „Narodnog doma“

Pogledaj cijelu objavu...

Ponikve voda d.o.o. logotip

Ponikve voda d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja

Ponikve eko otok Krk d.o.o. - logotip

Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Prikupljanje i zbrinjavanje otpada
Energetika

Ponikve usluga d.o.o. - logotip

Ponikve usluga d.o.o. 


PRISUSTVO JAVNOSTI NA SJEDNICAMA SKUPŠTINA
PONIKVE VODA d.o.o., PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., PONIKVE USLUGA d.o.o.

Zainteresirana javnost ima pravo prisustvovati sjednicama skupštine, uz prethodni pisani zahtjev najkasnije 48 sati prije održavanja sjednice, ali ne prije javne objave datuma održavanja sjednice na internetskim stranicama društva.
Pisani zahtjev za prisustvovanje sa podacima o podnositelju se dostavlja službeniku za informiranje elektroničkom poštom ili na drugi dokaziv način.
Sjednici može prisustvovati najviše 5 (petero) osoba.
Ako je broj osoba koje su podnijele zahtjev za prisustvovanje na sjednici veći od broja osoba iz prethodnog stavka,  predsjednik skupštine utvrđuje koje su osobe ostvarile to  pravo prema redosljedu zaprimanja zahtjeva.