Javna nabava

Obavijest

posljednja nadopuna: Thu, 31.7.2014. (15:53)

PONIKVE d.o.o. KRK
Vršanska 14
Uprava: F.Mrakovčić

Klasa: 363-01/13-02/174
Urbroj. 2142-01/04-13-1

Krk, 25.travnja 2013.