Na temelju čl. 13.st.1.toč.8.Društvenog ugovora Ponikve eko otok Krk d.o.o, Skupština društva na svojoj redovnoj 30. sjednici od 21. veljače 2019. godine donijela je

ODLUKU

1.Utvrđuje se cjenik usluga korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI):

1) PRISTUP I ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE KABELSKE KANALIZACIJE (KK)

Prostor koji zauzima operator korisnik

za cijev ili kabel

vanjski promjer (mm)

Cijena (kn/metru/godišnje)

od (>) do (<=)
0 - 8 0 8 3,00 kn
8 - 14 8 14 5,50 kn
14 - 32 14 32 7,00 kn
32 - 50 32 50 10,00 kn
50 + 50   12,00
Izrada tehničkog rješenja 2,000 kn + 3,00 kn/m
Preuzimanje podataka iz tehničke dokumentacije  
do 100 m 75,00 kn / po zahtjevu
101-1000 m 75,00 kn + 25,00 kn za svakih
započetih 100 m
1001 m i više 300,00 kn + 20,00 kn za svakih
započetih 100 m

Nadziranje radova od strane ovlaštene osobe PEOK-a

300 kn/h
       

2) PRIKLJUČENJE I ZAKUP SVJETLOVODNIH NITI

Svjetlovodna nit jednokratno Cijena (kn/metru/niti/mjesečno)
duljina do 400 m 1.000,00 kn 0,50
od 400 do 1000 m 1.200,00 kn 0,45
od 1000 do 5000 m 1.400,00 kn 0,40
duljina veća od 5000 m 2.000,00 kn 0,25

Korištenje svake dodatne niti na istoj relaciji naplaćuje se 80 % cijene osnovne niti

Troškovi kod uključenja i isključenja

Cijena (kn)
kod uključenja

troškovi radova kod prespajanja

prema stvarno izvedenim radovima

kod isključenja

troškovi radova vraćanja u prvobitni položaj

prema stvarno izvedenim radovima

naknada isključenje po lokaciji

75,00 kn po niti

Mjerenje svjetlovodne niti na zahtjev operatora korisnika

100,00 kn po niti

 

2. Cjenik utvrđen u toč.1. ove odluke primjenjuje se počev od 01. ožujka 2019. godine.

3. Na cijene zakupa obračunava se porez na dodanu vrijednost.

4. Cjenik se objavljuje na internetskim stranicama Ponikve eko otok Krk d.o.o.

5. Danom primjene ovog cjenika prestaje primjena cjenika Klasa: 363-01/16-01/03 od 30.06.2016. godine.