Na temelju Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (klasa: 810-06/20-01/7) od 19.03.2020.  uprava društva Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o. donijela je mjere prevencije širenja koronavirusa sa svrhom zaštite zdravlja naših korisnika i radnika.

Od 23. ožujka 2020. godine u poslovnoj zgradi na adresi Vršanska 14, Krk ne radimo izravno sa strankama, blagajna ne radi.

Na reciklažnim dvorištima stranke se primaju svakog radnog dana u vremenu od 8 do 13 sati uz pojačane higijensko – sanitarne mjere i ograničavanje broja osoba (stranka po stranka).

Obvezno je strogo poštivanje socijalnog distanciranja – minimalno dva metra u zatvorenom prostoru odnosno jedan metar na otvorenom. 

Preporučamo komunikaciju putem telefona, telefaksa ili elektroničke pošte.

CENTRALA:
tel.: +385(0)51 654-666
fax: +385(0)51 654-602
e-mail:

Dežurna služba-dispečerski centar:
tel.: +385(0)51 654-600
fax: +385(0)51 654-602

Reklamacije na račune:
tel.: +385(0)51 654-634 

Priključci – voda / odvodnja:
tel.: +385(0)51 654-641

Narudžbe usluge pražnjenja septičkih jama:
tel.: +385(0)51 654-692

Narudžbe kontejnera za glomazni otpad, dostave vode autocisternom:
tel.: +385(0)51 654-640

Stranica s kontaktima...