Na temelju čl. 9.st.2.toč.8. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje

NATJEČAJ
za zapošljavanje 1 radnika

ADMINISTRATOR, m/ž  na određeno vrijeme od godinu dana (probni rok 3 mjeseca) – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • SSS – srednja stručna sprema ekonomskog ili društvenog smjera 
  • poznavanje rada na računalu
  • vozačka dozvola za upravljanje vozilima «B» kategorije

Uz molbe  je potrebno priložiti

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • presliku vozačke dozvole

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19),  pod jednakim uvjetima iz natječaja,  ostvaruju prednost pred drugim kandidatima.

Molbe  se primaju u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Ponikve voda d.o.o. , Vršanska 14, 51 500 Krk s naznakom
"Za natječaj za zapošljavanje administratora-ne otvaraj".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje molbe.

Ponikve voda d.o.o. Krk

Oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 85/20 od 22.07.2020. – oglasni dio

Tags: 
natječaj