Obavijest o rezultatima natječaja za zapošljavanje

Natječaj za zapošljavanje na radnom mjestu „laborant“, koji je objavilo Ponikve voda d.o.o. Krk, je zaključen.
Za radno mjesto odabrana je kandidatkinja Laura Zec.
Zahvaljujemo svim kandidatima na sudjelovanju u natječaju.


Na temelju čl. 9. st. 2. toč. 7. Društvenog ugovora Ponikve voda d.o.o. direktor društva objavljuje
NATJEČAJ za zapošljavanje radnika

  • LABORANT,  na neodređeno vrijeme - 1 izvršitelj/ica, s probnim rokom od 6 mjeseci

UVJETI:

  • SSS – srednja stručna sprema kemijskog, sanitarnog ili ekološkog smjera
  • poznavanje rada na računalu i osnovnih programskih alata
  • vozačka dozvola B kategorije

Uz molbe je potrebno priložiti dokumente i podatke:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
  • presliku svjedodžbe/diplome o stečenoj stručnoj spremi
  • presliku vozačke dozvole
  • ispunjenu i potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove objave)
  • navesti ime i prezime, adresu prebivališta, tel., e-mail adresu

Nezaposlene osobe navedene u odredbi čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN RH br. 121/17, 98/19, 84/21),  pod jednakim uvjetima iz natječaja,  ostvaruju prednost pred drugim kandidatima. Kandidat koji se poziva na navedenu prednost dužan je to navesti u prijavi na natječaj te priložiti dokumente kojima dokazuje status (utvrđeni u odredbi čl. 103. Zakona).
 
Molbe se primaju najkasnije do 28. studenog 2023. godine, na elektroničku adresu:
ili na poštansku adresu: Ponikve voda d.o.o. , Vršanska 14, 51500 Krk s naznakom
"Za natječaj za zapošljavanje na radno mjesto laborant".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.
Sa svim kandidatima/kandidatkinjama čije molbe budu uredne, odnosno, koji budu ispunjavali uvjete obavit će se intervju.
Ponikve voda d.o.o. će pisanim putem obavijestiti sve kandidate/kandidatkinje (na e-mail adrese) o točnom datumu i satu održavanja intervjua.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 15 dana od obavljenog intervjua.