Krčko Komunalno poduzeće „Ponikve“ završilo je još jedan uspješan projekt iz područja ekološki zasnovanog sustava  gospodarenja otpadom na otoku Krku, a riječ je o izgradnji i puštanju u promet pretovarne stanice „Treskavac“. Izgradnja pretovarne stanice počela je 2017. godine, a stajala je 7,5 milijuna kuna (bez PDV-a), od čega je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurao 4,6 milijuna kuna, a 2,9 milijuna kuna osigurale su jedinice lokalne samouprave s otoka Krka, vlasnici „Ponikava“. Projektant pretovarne stanice je tvrtka Hidroplan d.o.o., a sve građevinske radove izveo je GP Krk d.d.. Stavljanje pretovarne stanice u funkciju od iznimne je važnosti za ostvarenje krajnjega cilja, a to je da otok Krk postane otok s 0% otpada.  

Ka ostvarenju tog cilja krenulo se još 2003. godine, kada je izrađena studija „Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada na otoku Krku“. U posljednjih 15 godina, izgrađena je sva potrebna infrastruktura: na Treskavcu je izgrađena portirnica s vagom, kompostana, sortirnica otpada, sanirano je staro odlagalište otpada, uređene su dvije nove plohe za odlaganje otpada. Istodobno, diljem otoka Krka postavljeno je 1500 uličnih setova za razvrstano prikupljanje otpada, a svaka krčka jedinica lokalne samouprave dobila je i svoj POSAM (posebno sabirno mjesto, tj. reciklažno dvorište). Zbog sve većih količina odvojeno prikupljenog otpada, godine 2015. rekonstruirana je sortirnica i povećan joj je kapacitet. Od 2014. godine krčki model gospodarenja otpadom dodatno se unapređuje, uvođenjem modela „od vrata do vrata“. Naime, sva krčka domaćinstva dobila su kante za odvojeno prikupljanje otpada, i to smeđu posudu za biorazgradivi otpad, i zelenu posudu za miješani komunalni otpad. Do 2020. godine domaćinstva će se opremiti i žutim kantama za prikupljanje plastike i sitnog metala, plavim kantama za prikupljanje papira, kartona i tetrapaka te sivim kantama za staklo. Kada se tim setovima pokrije cijeli otok, udio razvrstanog otpada, prema očekivanjima, trebao bi porasti na 75%, i to najkasnije do 2022. godine. 

Projektom pretovarne stanice omogućeno je da se dio otpada koji se ne može reciklirati odveze na zbrinjavanje u regionalni centar na Marišćini, čime će se steći uvjeti za zatvaranje krčkoga odlagališta. Na lokaciji Treskavac i dalje će se provoditi samo mehaničko- biološka obrada otpada sa sortirnicom i kompostanom, u kojima se obrađuje odvojeno prikupljeni otpad.

Ulaskom u EU, Hrvatska se obvezala da će do kraja 2016. godine smanjiti udio biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu za 50%. Otok Krk to je postigao već 2013. godine! Isto tako, Hrvatska se obvezala da će do 2020. godine odvojeno prikupljati 50% komunalnog otpada. Otok Krk to je postigao već 2015. godine! Danas, potkraj 2018. godine, na Krku se odvojeno prikuplja 57% otpada.

Pored ekoloških, krčki model gospodarenja otpadom ima i brojne druge prednosti. Zaposleno je 50 novih radnika, a bitni pomaci ostvareni su i na planu turizma jer otok Krk postaje ekološki sve prihvatljivija destinacija. Naposljetku, tu su i vrlo jasni ekonomski benefiti za stanovnike Krka. Naime, zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada u regionalnim centrima, što je, podsjetimo, naša zakonska obveza i praksa Europske unije, mnogo je skuplje u odnosu na dosadašnji način u kojem smo otpad odbacivali na odlagalište, bez obrade. Dakle, što viši stupanj odvojenog prikupljanja otpada, to niži troškovi zbrinjavanja u regionalnom centru. Posljedično, to pak znači i  manje poskupljenje za naše korisnike. A to je vrlo važno kada se zna da odvoz tone nerazvrstanog otpada stoji 470 kn, a ta će cijena s vremenom još i rasti. 

Zaključno podsjetimo da je dosad u krčki model gospodarenja otpadom uloženo 90 milijuna kuna, a sredstva su osigurali Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, krčke jedinice lokalne samouprave i „Ponikve“. 

Investicijski ciklus dovršit ćemo s dva iznimno važna projekta, ukupno vrijedna 11,6 milijuna kuna. Riječ je o rekonstrukciji postojeće  kompostane (6 milijuna kuna) što će omogućiti da se sav otpad koji se dovozi na Treskavac odlaže i obrađuje u zatvorenom prostoru, tj. kontroliranim uvjetima. Time će se mogućnost širenja neugodnih mirisa, zagađenja i vizualne devastacije okoliša svesti na minimum. Druga investicija, vrijedna 5,6 milijuna kuna, odnosi se na nabavu polupodzemnih spremnika i dva specijalizirana kamiona za manipulaciju otpadom.

mr.sc. Ivica Plišić, dipl.inž.građ.,
direktor

Tags: 
Treskavac, otpad