Više od 100 sudionika u akciji prikupljanja naplavina s krčkih plaža

U sklopu projekta „Plava vreća“ (Blue Bag), u srijedu, 9. svibnja, u organizaciji krčkih Ponikava i udruge „Obala naših unuka“, održat će se jednodnevna akcija čišćenja krčkih plaža od naplavina. U akciji će sudjelovati djelatnici Ponikava, članovi udruge „Obala naših unuka“, dva razreda učenika OŠ „Fran Krsto Frankopan“, 20-ak građana-volontera, štićenici riječkoga Centra za rehabilitaciju, a svojim dolaskom potporu akciji dat će i popularni pjevač, Omišljanin Damir Kedžo. Sudionici akcije kreću brodom „Kapetan Nemo“ s krčke rive (ispred hotela Marina) u 9.00 h.

Skupljanje otpada po plažama

Sutrašnjom akcijom simbolično se najavljuje početak ovogodišnje „Plave vreće“, hvalevrijedne inicijative koja počiva na volonterskom čišćenju obale od naplavina. Cilj je da svaki nautičar tijekom sezone sakupi barem jednu vreću naplavina koje je more izbacilo na obalu. Ta se akcija u svijetu provodi već godinama, a u Hrvatskoj su se prve plave vreće pojavile 2014. godine, na otoku Krku, zahvaljujući upravo krčkim „Ponikvama“ i lovranskoj udruzi „Obala naših unuka“, koja već 10 godina potiče na proučavanje, vrednovanje i očuvanje ekološki i socijalno prihvatljivog korištenja Jadranskoga mora.

Eco lifestyle on the Island of Krk promotion

Ove godine „Plava vreća“ provodi se u sklopu INA-inog programa „Zeleni pojas“ – natječaja za sufinanciranje projekata na području zaštite okoliša i prirode, a u petu sezonu tog projekta organizatori ulaze puni optimizma. Naime, akcija dobiva sve više pristaša, uspješno se širi hrvatskom obalom, sve do Dubrovnika, a sve je veći broj i velikih kompanija i poslovnih subjekata koji se u nju uključuju. Tako će ove godine u akciji sudjelovati i INA, Fina, komunalna poduzeća u Rovinju, Cresu i Lošinju i mnogi drugi, a diljem hrvatske obale podijelit će se više od 20000 plavih vreća,  čime bi taj projekt trebao polučiti dosad najbolje rezultate. Budući da je more iznimno važan resurs hrvatske ekonomije, uspostavljanje učinkovitog modela zbrinjavanja te vrste otpada na hrvatskoj obali iznimno je važno.

Plava vreća - Blue bag

Organizatori projekta posebno zahvaljuju riječkome Centru za rehabilitaciju, čiji su štićenici  tjednima marljivo pakirali plave vreće, kao dio radne terapije kojom se osobe s intelektualnim teškoćama, sukladno svojim mogućnostima, uključuju u društveno koristan rad.

Štićenici riječkog Centra za rehabilitaciju

Tags: 
Blue bag, Plava vreća