Roboti će čistiti krčke plaže i uvale od plastičnog otpada