Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 1. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Obavijest

Datum izrade dokumenta: Thu, 31.7.2014. (15:50)

Ponikve voda d.o.o. KRK
Vršanska 14
Uprava: F.Mrakovčić

Klasa: 363-01/17-19/7
Urbroj. 2142-03/28-17-1

Krk, 25. svibanj 2017.